Електрически системи

Проучване, офериране, изпълнение, тестване, поддръжка, ремонт и преустройство на електрически инсталации

Проучване, офериране, изпълнение, тестване, поддръжка, ремонт и преустройство на електрически инсталации в жилищни, индустриални и сгради за обществено обслужване.

Нашите специалисти предлагат гъвкави решения при избор на материали и оборудване, съобразени с особеностите на обекта и с изискванията и възможностите на клиента.  

Защо нас? 

„АБК Системи“ ООД притежава голям брой сертифицирани кадри, както брандово, така и от независими сертифициращи органи.

„АБК Системи“ ООД периодично извършва вътрешни обучения на персонала по технически и организационни теми, свързани с ISO, с което целим висок професионализъм и непрекъснато усъвършенстване, както на инженерния, така и на инсталаторския състав

Компанията изпълнява следните видове електрически инсталации:

 • Външно електрозахранване на обекти
 • Резервирани захранвания с дизелгенератори и UPS-системи
 • Компенсация на енергията
 • Силови трасета, изградени с кабели и шинопроводи
 • Силнотокови инсталации, захранване на контакти, двигатели и съоръжения
 • Осветителни инсталации, интериорно, евакуационно, фасадно и парково осветление, с голямо разнообразие на осветителни тела и съвременни решения на управление на осветлението
 • Мълниезащитни и заземителни инсталации
 • Доставка и монтаж на главни разпределителни, модулни, силови и табла управление
 • Системи против обледяване на улуци и водоскоци
 • Системи за подгряване на рампи
 • Инсталации на фотоволтаични системи

Имате въпроси?! 

Какви мощности са ви необходими в новата ви сграда, офис, производство? Как да получите разрешение за захранване от оператор(ЧЕЗ, ИВН, Енерго-про)? Избраните от Вас осветителни тела ща изпълнят ли необходимата ви осветеност в помещението? Каква връзка ви е необходима за да си осигурите надеждно и бързо прехвърляне на данни в и между сгради? Допълнили сте производството си с нови машини – ние ще изчислим и ще преработим Вашето табло. Имате теч в сградата – къде точно е проблема? За всички подобни въпроси звъннете или ни пишете.

Връзка с нас