Финансиране по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Радваме се да съобщим, че фирмата ни отново бе одобрена и получи финансиране по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност BG16RFOP002-2.089- Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Пожелаваме успех и на останалите кандидатствали!

  • Проект и главна цел:  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
  • Бенефициент: АКБ Системи ООД
  • Общя стойност: 50 000 лв. от които 42 500 лв. европейско и 7 500 национално съфинансиране 
  • Начало: 24.03.2022 г.
  • Край: 24.06.2020 г.