Успешно завършен обект на фирмата през месец април се намира

На територията на Индустриален парк София-Божурище в землището на село Гурмазово. Проектът обхващаше изграждане на улично осветление и електро преносна мрежа. Бяха прокопани 3600 m3 пръст и 6 км. тръбни пътища, монтирани съответно 19 км. тръби, 285 шахти, 54 стълба с LED осветители