Сертификати

Брандови, независими и сертификати от камарата на Строителите

Предимствата ни

„АБК Системи“ООД притежава голям брой сертифицирани кадри, както брандово, така и от независими сертифициращи органи. 

„АБК Системи“ ООД периодично извършва вътрешни обучения на персонала по технически и организационни теми, свързани с ISO, с което целим висок професионализъм и непрекъснато усъвършенстване, както на инженерния, така и на инсталаторския състав

Консултираме се с комисията по трудова медицина, с издавани ежегодни удостоверения по НАРЕДБА № Iз-2815/07.11.2011 г.;  

Брандови сертификати

Независими сертифициращи органи

Сертификати от Камара на строителите и КИИП

Ограничена Проектантска правоспособност Цветелина Иванова

Пълна Проектантска правоспособност Гергана Гълабова

Пълна Проектантска правоспособност Венелин Конов

Камара на строителите в България

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Нуждаете се от консултация

Нашите технически лица ще ви съдействат да откриете решение на възникнали казуси във вашите системи, може да се свържете с нас на посочените контакти или ни пишете. 

Връзка с нас