Презентации

Обобщение на услугите ни в дигитален формат 

Можете да се обърнете към нас за проектиране, доставки и инсталации на:

  • Вътрешни и външни електро инсталации в административни и жилищни сгради
  • Структурни Кабелни Системи (СКС)
  • Оптични мрежи и трасета
  • Видеонаблюдение (аналогови и IP камери)
  • Пожароизвестителни инсталации
  • Охранителни системи (СОТ)
  • Контрол на достъпа и паркинг системи
  • Озвучаване и оповестяване
  • Термографски изследвания
  • Поддръжка на всички видове електроинсталации

Производство на медни, оптични свързващи кабели и ел.табла

Нуждаете се от консултация 

Нашите технически лица ще ви съдействат да откриете решение на възникнали казуси във вашите системи, може да се свържете с нас на посочените контакти или ни пишете.

Връзка с нас