Образование и наука

  • Американски Университет Благоевград
  • Бургаски Свободен Университет
  • Българска Академия на Науките - Институт по Екология
  • Българска Академия на Науките - Институт по Астрономия
  • Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков“
  • Военна Академия “Г.С.Раковски”
  • Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Задайте ни въпрос ...

Нагоре