Предимствата ни

„АБК Системи“ООД притежава голям брой сертифицирани кадри, както брандово, така и от независими сертифициращи органи.

Брандови сертификати

 • R&M - R&Mfreenet Qualified Copper and Fiber Optics Installer; R&Mfreenet Certified 

Designer;

 • NEXANS – Certified LANmark-EVO Cabling Standards;
 • J&E – JYH ENG SCS Installer;
 • Legrand - Certified Copper and Fiber Optics Installer;
 • Tyco Electronics  AMP – ACT SM I – LAN Copper and Fiber Optics Installer;
 • TELEGAERTNER –Authorized  Installer;
 • KRONE – PremisNET – Associate Installer Certificate;
 • AMAG Technology – AMAG Symmetry V6 Seles and Technical Certificate;
 • Schrack Technik – Electrical Installer Certificate;
 • ZyXEL Certified Network Engineer Switch Level 1.

Независими сертифициращи органи

 • ISO 9001:2008;
 • OHSAS 18001:2007;
 • ISO 14001:2004;
 • Сертификати от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП);
 • Удостоверение по НАРЕДБА № Iз-2815/07.11.2011 г.;
 • Optical Technology Training Limited – Advanced OTDR Testing and Documentation;
 • Infrared Training Center (ITC) – Level I Thermography Training Course;
 • Държавна агенция за метрология и технически надзор – Свидетелства за 

            правоуправление на подвижни работни площадки.

АБК Системи“  ООД периодично извършва вътрешни обучения на персонала по технически и организационни теми, свързани с ISO, с което целим висок професионализъм и непрекъснато усъвършенстване, както на инженерния, така и на инсталаторския състав.

Задайте ни въпрос ...

Нагоре