За компанията

“АБК Системи” ООД е частна българска фирма, специализирана в проектирането, изграждането,  сертифицирането и поддръжката на всички видове електрически инсталации, охранителни системи и комуникационни решения. Нашият основен предмет на дейност е предоставяне на инженерингови услуги за проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради. Специализирани сме и в производство на медни и оптични свързващи кабели.

Компанията е правоприемник на фирма "АБК Нет" ЕООД с 13 годишен опит в предоставянето на тези услуги на българския и международния пазар иима изключително силни връзки с доставчици на световно ниво, които са представени в България. Екипът има зад гърба си едни от най-големите и комплексни инфраструктурни решения в областта на електроинсталациите, реализирани за изминалите 10 години в страната.

Задайте ни въпрос ...

Нагоре